Nhiều quỹ đầu cơ hơn đang đổ tiền vào crypto bất chấp sự biến động