Người dùng Reddit bị hack mất hơn 300k vì lưu trữ mật khẩu và cụm từ khôi phục trong Evernote

Người dùng Reddit bị hack mất hơn 300k vì lưu trữ mật khẩu và cụm từ khôi phục trong Evernote