NEAR tăng hơn 6% sau khi ra mắt quỹ ủy thác cộng đồng 11 triệu đô la

NEAR tăng hơn 6% sau khi ra mắt quỹ ủy thác cộng đồng 11 triệu đô la

NEAR đã ra mắt Quỹ ủy thác mục đích cộng đồng (NEAR Community Purpose Trust) để đẩy nhanh việc phân bổ vốn cho các dự án cấp cơ sở và sử dụng khung pháp lý đổi mới dựa trên Quỹ ủy thác mục đích đặc biệt Guernsey (Guernsey Special Purpose Trust), một loại quỹ ủy thác tách biệt quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản khỏi lợi ích có lợi đối với những tài sản đó.

NEAR tăng hơn 6% sau khi ra mắt quỹ ủy thác cộng đồng 11 triệu đô la

Sáng kiến này giới thiệu một khung pháp lý duy nhất cho hệ sinh thái NEAR. Nó cũng nhằm mục đích giải quyết các vấn đề về thuế và trách nhiệm của người tham gia DAO, giúp cải thiện việc triển khai cấu trúc DAO trên thực tế.

Tài sản ban đầu mà quỹ ủy thác nắm giữ 5.662.061 token NEAR, khoảng 11 triệu đô la vào thời điểm viết bài.

Theo thông báo:

“Kho bạc cộng đồng NEAR là kho bạc phi tập trung cho hệ sinh thái NEAR, sẽ phân bổ tiền để hỗ trợ các sáng kiến cấp cơ sở khác nhau. Cộng đồng NEAR hy vọng khuôn khổ này sẽ giúp mang lại sự rõ ràng rất cần thiết cho những người tham gia trong các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO)”.

NEAR Foundation tuyên bố họ “không có bất kỳ quyền kiểm soát nào” hoặc quyền sở hữu đối với Kho bạc cộng đồng NEAR. Trong giai đoạn ban đầu này, mục tiêu là nhận được các đề xuất tài trợ từ 3 DAO cấp cơ sở cụ thể trong hệ sinh thái: DAO dành cho nhà phát triển, DAO marketing và DAO sáng tạo.

Khuôn khổ Quỹ ủy thác mục đích đặc biệt Guernsey

Khuôn khổ Quỹ ủy thác mục đích đặc biệt Guernsey (SPT) là cấu trúc pháp lý và quy định cho phép thành lập quỹ ủy thác cụ thể ở Guernsey, một lãnh thổ phụ thuộc của Vương quốc Anh.

SPT được thiết kế cho một mục đích cụ thể, mang lại sự linh hoạt trong quản lý và điều hành. Ủy ban dịch vụ tài chính Guernsey giám sát khuôn khổ và phải tuân thủ luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Khuôn khổ này đã cũng được những người chơi khác sử dụng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, chẳng hạn như DYDX – triển khai khung này vào tháng 5/2022. Ngoài ra, Guernsey SPT cung cấp sự linh hoạt trong việc quản lý và điều hành quỹ ủy thác, cho phép tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của một dự án tiền điện tử.

Ngoài ra, khuôn khổ cung cấp sự chắc chắn về mặt pháp lý và quy định, do Ủy ban dịch vụ tài chính Guernsey giám sát, đồng thời tuân thủ các luật tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố. Cấu trúc SPT cũng giới hạn trách nhiệm pháp lý của Người được ủy thác và chỉ định các cố vấn độc lập, mang lại thêm sự bảo vệ cho dự án và các bên liên quan.

Quỹ ủy thác mục đích cộng đồng NEAR

Quỹ ủy thác này hoạt động như một thỏa thuận bằng văn bản về ủy thác giữa Người được ủy thác và Người yêu cầu. Theo đó, những Người được ủy thác có thể sử dụng tài sản giữ trong Kho bạc cộng đồng NEAR cho bất kỳ hoạt động nào phục vụ mục đích của quỹ, nhưng chỉ khi có sự chấp thuận trước của cộng đồng NEAR.

Người thực thi sẽ thi hành ủy thác và có thể loại bỏ Người được ủy thác trong một số điều kiện nhất định. Người thực thi ban đầu là Francesco Paolo Piatti, một luật sư và phó giáo sư về quy định blockchain tại Bocconi University ở Ý.

Quá trình lựa chọn Người được ủy thác là nỗ lực chung của Governance Working Group (Nhóm công tác quản trị – GWG), NEAR Foundation và cộng đồng NEAR rộng lớn hơn. Các tiêu chí để lựa chọn bao gồm “cam kết rõ ràng với NEAR, khả năng lãnh đạo thông qua xây dựng trên NEAR, tham dự các sự kiện dựa trên NEAR, tham gia vào các dự án lớn của NEAR trong đời thực và xã hội, khả năng quản lý và chuyên nghiệp đã được chứng minh, đồng thời không có quốc tịch hoặc nơi cư trú tại Hoa Kỳ do những ràng buộc pháp lý”.

Quyền lực hạn chế của Người được ủy thác sẽ bị bãi bỏ sau khi cộng đồng NEAR khởi chạy cơ chế bỏ phiếu on-chain này. Sau đó, cộng đồng sẽ có thể đưa ra và thông qua các đề xuất tài trợ, chỉ đạo Người được ủy thác:

– Thực hiện các yêu cầu tài trợ.

– Thêm Mục đích cốt lõi và thêm/xóa Mục đích phụ.

– Chỉ định/loại bỏ Người được ủy thác và/hoặc Người thực thi.

– Thay đổi luật điều chỉnh của Kho bạc cộng đồng NEAR.

Do sự thiếu rõ ràng ở Hoa Kỳ, việc triển khai vốn vào một quỹ ủy thác được giám sát rõ ràng trong khi cho phép các dự án tiền điện tử tham gia có thể là một phần cốt lõi mang lại cho Guernsey SPT sức hút.

Vào thời điểm viết bài, NEAR đang tăng hơn 6% và giao dịch ở mức 1,96 đô la.

NEAR tăng hơn 6% sau khi ra mắt quỹ ủy thác cộng đồng 11 triệu đô la

Nguồn: Tradingview

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin:

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo CryptoslateSource link