Mua ETH sẽ cứu cánh cho danh mục đầu tư của bạn?

Mua ETH sẽ cứu cánh cho danh mục đầu tư của bạn?