Một số loại tiền điện tử sẽ bị tuyệt chủng trong năm 2022, theo Big Four KPMG