Mike Novogratz cảnh báo về khủng hoảng tín dụng ở Hoa Kỳ và toàn cầu, dự kiến Fed sẽ cắt giảm lãi suất “sớm hơn chúng ta nghĩ”

Mike Novogratz cảnh báo về khủng hoảng tín dụng ở Hoa Kỳ và toàn cầu, dự kiến Fed sẽ cắt giảm lãi suất “sớm hơn chúng ta nghĩ”