Michael Saylor nói: “Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để mua Bitcoin”