Meme Coin Với Các Kèo Airdrop Khủng Mới “SMOG” Tiến Hành Fair Launch, Tăng Vọt 1.400% Chỉ Trong Giờ Đầu Tiên