Lý do vốn hóa thị trường tiền điện tử không thể vượt mức kháng cự 1,1 nghìn tỷ đô la

Lý do vốn hóa thị trường tiền điện tử không thể vượt mức kháng cự 1,1 nghìn tỷ đô la