Lý do chính đằng sau đợt tăng giá vượt $50.000 của Bitcoin