Lượng gas chi tiêu hàng ngày cho chữ khắc EVM tăng lên mức kỷ lục 8,3 triệu đô la


Phí giao dịch mạng trên tất cả các blockchain đã tăng vọt vào cuối tuần khi cơn sốt chữ khắc Ordinals tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về không gian block – và không chỉ trên mạng Bitcoin.

Số lượng chữ khắc trên chain Máy ảo Ethereum (EVM) đã tăng vọt vào cuối tuần qua, khiến phí gas tăng đột biến.

Vào ngày 16 tháng 12, lượng gas chi cho chữ khắc đã tăng lên mức cao kỷ lục 8,3 triệu USD, theo dữ liệu từ Dune Analytics.

Mạng Avalanche chứng kiến ​​lượng gas được chi tiêu nhiều nhất, với hơn 5,6 triệu USD chỉ trong ngày hôm đó. Aribitrum One đứng thứ hai, với 2,1 triệu USD chi cho gas chữ khắc.

Chi phí gas cho chữ khắc EVM. Nguồn: Dune Analytics

Trong 24 giờ qua, 58% phí gas trên Avalanche và 48% phí gas của zkSync Era đã được chi cho các chữ khắc EVM.

BNB Chain đã chứng kiến ​​73% giao dịch của mình trong 24 giờ qua dành riêng cho chữ khắc.

Tình hình trên mạng Arbitrum One nghiêm trọng đến mức gây ra sự cố ngừng hoạt động kéo dài 78 phút vào ngày 15 tháng 12.

Giống như Ordinals trên mạng Bitcoin, chữ khắc EVM về cơ bản là thông tin được nhúng trong dữ liệu call giao dịch để tạo ra NFT duy nhất onchain.

Trong khi đó, mạng Bitcoin cũng đã chứng kiến số lượng chữ khắc tăng vọt vào cuối tuần, làm tăng nhu cầu về không gian block và phí giao dịch. Theo mempool.space, hiện có hơn 300.000 giao dịch chưa được xác nhận.

Nguồn: mempool.space

Theo các nhà quan sát, điều này đã khiến phí giao dịch Bitcoin tăng vọt lên mức cao 37 USD, khiến việc sử dụng mạng cho mục đích đã định của nó – tiền kỹ thuật số ngang hàng – không khả thi đối với nhiều người.

Nhà tiên phong và nhà mật mã học Bitcoin Adam Back đã nói rằng không thể dừng Ordinals lại được và mức phí cao “thúc đẩy việc áp dụng layer 2 và buộc phải đổi mới.”

Vào ngày 18 tháng 12, chuyên gia NFT và Ordinals “Leonidas” đã lưu ý rằng một bộ sưu tập Ordinal duy nhất đã đạt được số lượng 24 giờ nhiều hơn so với CryptoPunks, BAYC, MAYC, Pudgy Penguins, Azuki, DeGods, Moonbirds, Doodles và Meebits kết hợp.

Ông cho biết bộ sưu tập Bitcoin Frogs Ordinals đứng đầu danh sách vốn hóa thị trường với 182 triệu USD.

Theo CryptoSlam, doanh số bán thứ cấp của bộ sưu tập đã tăng vọt lên 4,8 triệu USD vào ngày 17 tháng 12.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo CointelegraphSource link