Lượng Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch đạt đỉnh 1 tỷ đô la trong khi Ethereum chảy vào