Liệu liên minh Metaverse mới có thể làm nên chuyện cho SAND, MANA?