Liệu Binance có chịu chung số phận với FTX?

Liệu Binance có chịu chung số phận với FTX?