Liên minh các dự án trên Solana hợp tác ra mắt nền tảng nhắn tin cross-chain