Lịch sử cho thấy sau “Septembear” sẽ là tháng 10 tươi đẹp cho Bitcoin

Lịch sử cho thấy sau “Septembear” sẽ là tháng 10 tươi đẹp cho Bitcoin