Lần đầu tiên trong năm nay, độ khó của việc khai thác bitcoin giảm xuống