Khối lượng giao dịch XRP tăng 1.500% trong thị trường gấu

Khối lượng giao dịch XRP tăng 1.500% trong thị trường gấu