Khối lượng giao dịch tiền điện tử tăng vọt trong thời gian diễn ra The Merge

Khối lượng giao dịch tiền điện tử tăng vọt trong thời gian diễn ra The Merge