Khối lượng giao dịch DEX của Arbitrum tăng vọt lên mức cao mới

Khối lượng giao dịch DEX của Arbitrum tăng vọt lên mức cao mới