Khoản nợ của Genesis có thể lên đến 3 tỷ USD

Khoản nợ của Genesis có thể lên đến 3 tỷ USD