Kẻ khóc, người cười với thanh lý Bitcoin – Đã đến lúc mua dip?

Kẻ khóc, người cười với thanh lý Bitcoin – Đã đến lúc mua dip?