Hoạt động đúc Bitcoin NFT bùng nổ khiến gas tăng vọt