Hashrate Bitcoin đạt mức cao mọi thời đại mới, dự kiến độ khó khai thác sẽ lập kỷ lục

Hashrate Bitcoin đạt mức cao mọi thời đại mới, dự kiến độ khó khai thác sẽ lập kỷ lục