Giới đầu tư đang “cạn kiệt thiên đường” khi xem xét thị trường trái phiếu Hoa Kỳ