Giao dịch Bitcoin trở nên nhàm chán là tốt hay xấu?

Giao dịch Bitcoin trở nên nhàm chán là tốt hay xấu?