Giai đoạn đầu hàng của miner Bitcoin đang “rất gần” trong khi siêu cá voi sở hữu lượng BTC nhiều nhất trong năm

Giai đoạn đầu hàng của miner Bitcoin đang “rất gần” trong khi siêu cá voi sở hữu lượng BTC nhiều nhất trong năm