Giá SOL giảm 97% so với mức đỉnh, liệu có thể phục hồi trong năm 2023?

Giá SOL giảm 97% so với mức đỉnh, liệu có thể phục hồi trong năm 2023?