Giá Polkadot (DOT) đòi lại vùng hỗ trợ quan trọng, điều gì tiếp theo?