Giá INJ nhảy vọt gần 20% khi Injective Labs tung ra quỹ phát triển 150 triệu đô la

Giá INJ nhảy vọt gần 20% khi Injective Labs tung ra quỹ phát triển 150 triệu đô la