Giá ETH sẽ phản ứng như thế nào trước khi The Merge ra mắt trên testnet?

Giá ETH sẽ phản ứng như thế nào trước khi The Merge ra mắt trên testnet?