Giá Coin hôm nay 27/07: Bitcoin phục hồi nhẹ sau khi mất $ 21.000, altcoin ‘xanh vỏ đỏ lòng’ khi chứng khoán Mỹ giảm điểm giữa lúc chờ đợi kết quả lãi suất từ Fed

Giá Coin hôm nay 27/07: Bitcoin phục hồi nhẹ sau khi mất $ 21.000, altcoin ‘xanh vỏ đỏ lòng’ khi chứng khoán Mỹ giảm điểm giữa lúc chờ đợi kết quả lãi suất từ Fed