Giá Coin hôm nay 27/03: Bitcoin tiếp tục đóng tuần ngay dưới $ 28.000, altcoin tăng nhẹ khi Phố Wall có một tuần thắng lợi, bất chấp khó khăn trong lĩnh vực ngân hàng

Giá Coin hôm nay 27/03: Bitcoin tiếp tục đóng tuần ngay dưới $ 28.000, altcoin tăng nhẹ khi Phố Wall có một tuần thắng lợi, bất chấp khó khăn trong lĩnh vực ngân hàng