GFT đã tăng hơn 370% sau khi Gifto đổi thương hiệu, hoán đổi token

GFT đã tăng hơn 370% sau khi Gifto đổi thương hiệu, hoán đổi token