Gemini bị kiện tập thể sau khi đột ngột dừng chương trình Earn

Gemini bị kiện tập thể sau khi đột ngột dừng chương trình Earn