Gate.io gia nhập Hồng Kông sau khi đặc khu này phân bổ 6,4 triệu đô la cho Web3

Gate.io gia nhập Hồng Kông sau khi đặc khu này phân bổ 6,4 triệu đô la cho Web3