FTT phá vỡ mức hỗ trợ $1 lần đầu tiên kể từ khi FTX sụp đổ

FTT phá vỡ mức hỗ trợ $1 lần đầu tiên kể từ khi FTX sụp đổ