Frax Finance ra mắt mạng layer 2 Fraxtal, dự kiến snapshot airdrop vào tháng 3


Dự án DeFi Frax Finance đã phát hành mạng Ethereum Layer 2, Fraxtal. Hôm nay, một mainnet giới hạn đã được kích hoạt cho các ứng dụng đối tác cụ thể.

Fraxtal hoạt động như một optimistic rollup tương thích với Ethereum được phát triển bằng cách sử dụng OP Stack. Nó sẽ là một phần của hệ sinh thái Superchain của Optimism cùng với  Base được Coinbase hỗ trợ.

Fraxtal hiện bị giới hạn ở các đối tác ra mắt — bao gồm các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng phi tập trung như Safe, Chainlink oracles cũng như cầu nối Axelar và LayerZero.

Người dùng phổ thông dự kiến ​​​​sẽ có thể truy cập vào chain trong những ngày tới. Mạng sẽ hoạt động như một nền tảng dapp tập trung vào tài chính phi tập trung.

Frax là nền tảng tạo ra Frax stablecoin và Frax Ether phi tập trung, lưu trữ tổng giá trị bị khóa hơn 1 tỷ USD. Dự án được quản lý thông qua token Frax Shares (FXS).

Nguồn: Defillama

Vào ngày 6 tháng 3, một đợt snapshot airdrop sẽ được thực hiện cho hodler của token Frax Shares (FXS) được khoá để giành quyền biểu quyết (vote-escrowed), những người sẽ được cấp Fraxtal (FXTL) point. Nhóm không làm rõ liệu point có được thay thế bằng một token riêng hay không.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo The BlockSource link