Frax Finance ra mắt mạng layer 2 Fraxtal, dự kiến snapshot airdrop vào tháng 3