Fed tăng lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tiền điện tử đầy biến động?

Fed tăng lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tiền điện tử đầy biến động?