ETHPOW giảm 80% kể từ khi ra mắt – Sẽ còn nhiều mất mát hơn nữa?