Ethereum testnet Beacon Chain ra mắt và sẵn sàng thử nghiệm Merge – Phân tích các kịch bản kép của ETH

Ethereum testnet Beacon Chain ra mắt và sẵn sàng thử nghiệm Merge – Phân tích các kịch bản kép của ETH