Ethereum hợp nhất testnet Goerli thành công, giá ETH tăng 13%

Ethereum hợp nhất testnet Goerli thành công, giá ETH tăng 13%

Quá trình “chạy thử” cuối cùng cho sự kiện Merge đã hoàn tất khi Ethereum Foundation hợp nhất testnet Goerli thành công.

Hợp nhất testnet Goerli đã được thực hiện thành công vào khoảng 8:45 sáng nay. Hợp nhất testnet, chứng kiến ​​testnet Goerli hợp nhất với testnet Prater, một PoS beacon chain, đại diện cho lần chạy thử nghiệm cuối cùng trước khi Merge thực sự diễn ra. Hợp nhất Goerli/ Prater diễn ra khi Goerli đạt tổng độ khó là 10.790.000.

Hợp nhất testnet Goerli thành công là tín hiệu mạnh nhất cho thấy “Merge” được chờ đợi từ lâu của Ethereum, trong đó chain PoW Ethereum hiện tại sẽ “hợp nhất” với Beacon Chain Proof-of-Stake và hoàn thành quá trình chuyển đổi sang PoS, sẽ thực sự diễn ra vào mùa thu này. Thành viên của Ethereum Foundation, Tim Beiko, đã đề xuất ngày tiềm năng nhất sẽ là ngày 19 tháng 9.

Merge được xem là “nâng cấp quan trọng nhất trong lịch sử của Ethereum.” Thao tác kỹ thuật nâng cao này sẽ chứng kiến Mainnet Ethereum PoW hiện tại hợp nhất với PoS Beacon Chain, hiện đang chạy song song với mainnet. Sau khi Merge diễn ra, cơ chế PoS của Beacon Chain sẽ tiếp quản hiệu quả như một công cụ sản xuất block của mạng.

Hợp nhất thành công có ý nghĩa quan trọng trong dài hạn đối với Ethereum, bao gồm cả việc giảm 99,9% mức sử dụng năng lượng được dự đoán. Nó cũng mở đường cho sharding, một giải pháp có khả năng mở rộng liên quan đến việc chia nhỏ dữ liệu của mạng thành các phần nhỏ hơn và dễ quản lý hơn.

Ảnh hưởng tiềm năng của Merge đối với giá trị thị trường của Ethereum là chủ đề đầu cơ dữ dội. Tháng trước, Vitalik Buterin cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Merge vẫn chưa được định giá và sự phấn khích xung quanh câu chuyện có thể đạt đỉnh điểm sau khi việc sự kiện diễn ra. Thật vậy, các nhà phân tích tại JPMorgan đã lưu ý trong một bức thư gửi khách hàng hôm thứ Hai rằng thị trường tiền điện tử có thể đã “tìm thấy đáy”, phần lớn nhờ vào sự phấn khích xung quanh dự đoán về Merge.

ETH đã tăng 13% trong 24 giờ sau khi xuất hiện tin tức và đang giao dịch ở mức $ 1.880 vào thời điểm báo chí.

Ethereum hợp nhất testnet Goerli thành công, giá ETH tăng 13%

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Annie

Theo CryptobriefingSource link