El Salvador “chịu chơi” mua thêm 80 BTC khi thị trường giảm sâu và tiếp tục bị chỉ trích

El Salvador “chịu chơi” mua thêm 80 BTC khi thị trường giảm sâu và tiếp tục bị chỉ trích