Dự trữ Bitcoin của Huobi Global sụt giảm 40% kể từ tháng 11/2022