Du lịch ở El Salvador tăng lên bất chấp thị trường gấu Bitcoin