Dự đoán giá SHIB năm 2025-2030: Liệu SHIB sẽ tăng >2800%?