Dự đoán giá Bitcoin hàng tuần: BTC đã thoát khỏi móng vuốt gấu chưa?