Đợt tăng giá DOGE và SHIB trì trệ báo hiệu xu hướng memecoin đã chết?

Đợt tăng giá DOGE và SHIB trì trệ báo hiệu xu hướng memecoin đã chết?