Doanh số NFT trong tháng 3 giảm 31% so với tháng trước

Doanh số NFT trong tháng 3 giảm 31% so với tháng trước