Độ khó Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại, vượt mốc 180T

Độ khó Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại, vượt mốc 180T